» Welkom » Doelgroep »

Minimumcriteria doelgroepmedewerker


Met minimumcriteria bedoelen we: welke verwachtigen stelt Stuurkracht 2 aan een doelgroepmedewerker?

Algemene criteria

 • De medewerker heeft een psychosociale kwetsbaarheid.
 • De medewerker is in staat om:
  • fysisch, medisch en cognitief een arbeidsgerichte en ateliergebonden prestatie te kunnen uitvoeren.
  • een deeltaak zelfstandig te kunnen uitvoeren.
  • in groep te kunnen werken.
  • afspraken rond veiligheid, hygiëne en ergonomie te kunnen naleven.
  • afspraken rond werkkledij te kunnen volgen.
 • De medewerker is gemotiveerd om naar Stuurkracht 2 te komen.
 • De medewerker neemt een positieve houding aan tegenover de werking. De medewerker toont in zijn of haar houding of gedrag een verbondenheid met de werking.
 • De medewerker is in staat de afspraken i.v.m. veiligheid en hygiëne te begrijpen en op te volgen.
 • De medewerker is in staat om de afspraken rond werkkledij op te volgen.
 • De medewerker komt drie halve dagen naar het arbeidszorgcentrum.
 • De medewerker is tussen de 18 en de 65 jaar.
 • De medewerker die het Nederlands als spreektaal niet beheerst, is bereid een taalcursus te volgen (bij de start in Stuurkacht 2).

In kader van de atelierwerking

 • Keukenatelier:
  • De medewerker beschikt over een geneeskundig attest waarin de (huis)dokter verklaart dat de medewerker in de keuken mag werken.
  • De medewerker is in staat om de afspraken in kader van voedselveiligheid toe te passen.
 • Meubelatelier:
  • De medewerker kan omgaan met omgevingslawaai (infrastructuur is aangepast).
 • Tuinatelier:
  • De medewerker heeft geen ernstige rugklachten.
  • De medewerker is flexibel in het omgaan met weersomstandigheden.
 • Was- en strijkatelier:
 • In kader van andere opdrachten:
 • In het centrum kunnen medewerkers met de wagens van Stuurkracht 2 rijden. We verwachten dat chauffeurs:

  • geen ernstige rugklachten hebben. Er wordt immers verwacht dat een chauffeur een lading kan opheffen.
  • beschikken over een geldig rijbewijs.
  • beschikken over een geneeskundig attest waarin de (huis)dokters verklaart dat de medewerker met de wagen mag rijden.